IMPREGNACIJA POSTOJEĆIH ZIDOVA

 

HAUB Gradnja ugrađuje vododbojni proizvod namjenjen zaštiti mineralnih površina od vlage koji je, za razliku od tradicionalnih proizvoda koji stvaraju film, u mogućnosti penetrirati u dubinu materijala koji se tretira i na taj način stvoriti hidrofobiziranu površinu bez promjene vanjskog izgleda i paropropusnosti.

Proizvod je vodena emulzija bez otapala, bazirana na smjesi silana i siloksana. Potpuna vodoodbojna svojstva postiže sedam dana nakon nanošenja. Proizvodi se mogu nanositi sa vanjske i unutrašnje strane na sve porozne materijale poput prirodnog kamena, betona, terakote i morta.

UPOTREBA MATERIJALA
PREDNOSTI MATERIJALA
Menu