HAUB kompanija koristi strojeve za obradu površine kako bi prije postavljanja epoksidnih podova površina bila čista i ravna. Sama obrada površine strojevima skraćuje vrijeme postavljanja epoksidne smjese i uštedu na materijalima uklanjanjem neravnina ili stare podloge.

Menu